Projecten in ontwikkeling

Boxtel
8 levensloopbestendige woningen

Tholen Stadszicht
11 woningen, volgende fase