Werkwijze

In een persoonlijk gesprek gaan wij na wat de ontwikkelmogelijkheden zijn van uw locatie en welke meerwaarde gecreeerd kan worden. Hierbij spelen fiscale aspecten een grote rol. Tevens worden de ontwikkelrisico’s helder in kaart gebracht en verdeeld tussen partijen. Helder PO participeert zelf risicodragend in de projecten, zodat wij een optimaal commitment hebben bij het slagen van het project.

Nadat de onderlinge afspraken zijn vastgelegd in een eenvoudige en duidelijke overeenkomst, gaan wij aan de slag. Via het inschakelen van ons netwerk en door gebruik te maken van onze contacten bij de verschillende gemeentes in de regio, willen wij zo snel mogelijk medewerking verkrijgen voor de herontwikkeling van uw locatie. Gedurende dit proces informeer ik u op transparante wijze over de voortgang.

De bouwrijpe bouwgrond wordt bij de start van de bouw geleverd aan de kopers van de woningen, nadat de bouwvergunning is verkregen. De realisatie van de woningen is een vak apart en daarvoor werken wij samen met gerenommeerde partners uit de bouw.